RM MS priklopna mrežna sita za drobilicu

Mrežasta sita čine pokretne drobilice još bolje učinkovite. Drobljeni materijal prosijan je u jednom prolazu do željene konačne veličine agregata/zrna, uključujući preciznu razgradnju. MS je dostupan za RM 70GO! 2.0, RM 90GO!, RM 100GO! u RM 120GO!. Obe jedinice lako i brzo se postavljaju na prikladnu drobilicu pomoću predpripremljenog okvira. Tada se mogu i transportirati sa RM drobilicom.

Sklopiva povratna traka također se može integrirati u MS sito. To omogućuje uspostavljanje zatvorenog kruga i na taj način u jednom prolazu dobiva se fini završni materijal. Ako je potreban i veći prosijani materijal, pomoću preklopne trake možemo napraviti i novu hrpu sa strane. Brzina protoka ostaje kontinuirano visoka tijekom postupka, čak i u malim udjelima.

RM MS70GO! -  mrežno sito sa povratnom trakom za RM MS70GO!

Pretočnost: do 120 t/h, zavisi od matrijala
Površina mreže: 2x1,050x1,055mm
Ulazni materijal: maks. dužina 70mm
Promjer sijanja: 14-70mm
Izmetna visina: 2,500mm
Težina: 3.3t

 RM MS95GO! - mrežno sito sa povratnom trakom za RM MS95GO!

Pretočnost: od 160 t/h, zavisi od materijala
Površina mreže: 2x1,150x1,100mm
Ulazni materijal: maks. dužina 70mm
Promjer sijanja: 14-70mm
Izmetna visina: 2,500mm
Težina: 3.9t

RM MS105GO! - mrežno sito sa povratnom trakom za RM MS105GO!

Pretočnost: od 200 t/h, zavisi od materijala
Površina mreže: 2x1,500x1,300mm
Ulazni materijal: maks. dužina 70mm
Promjer sijanja: 14-70mm
Izmetna višina: 2,800mm

 RM MS125GO! - mrežno sito sa povratnom trakom za RM MS125GO!

Pretočnost: od 300 t/h, zavisi od materijala
Površina mreže: 2x3,700x1,480mm
Ulazni materijal: maks. dužina 850mm
Promjer sijanja: 14-70mm
Izmetna višina: 2,870mm
Težina: 6.2t