Dne 28. 9. in 29. 9. 2021 smo se udeležili mednarodne konference »Aktualni legislativni okviri kružnog gospodarjenja otpadom u Republici Hrvatskoj«, ki se je v organizaciji revije Tehnoeko odvila v Termah Tuhelj.